Valmennusta onnistuneeseen rekrytointiin

Lähiesimiehen ja työyhteisön valmistelu uuden työntekijän vastaanottamiseen on tärkeää. Pyydä työllistyvältä lupa kertoa olennaisista seikoista työyhteisössä tuen, perehtymisen ja työn tekemisen kannalta. Valmistelun ja valmennuksen avulla lähityöyhteisö on osaavampi ja tyytyväisempi. Jos tarjoat työntekijöillesi koulutusta, kerro, millä tavoin se koskee monimuotoisuutta.

Erilaisuuden sietämisestä monimuotoisuuden arvostamiseen

Tavoitteena on edetä erilaisuuden sietämisestä monimuotoisuuden arvostamiseen. Koko työyhteisön toimivuutta edesauttaa, jos pystytään ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisia näkökulmia.

Erilaisuus voi tarjota hyviä synergioita tai aiheuttaa joskus myös työyhteisössä konflikteja. Synergian syntymisen välttämätön edellytys on keskinäinen luottamus. Sen vahvistamisesta hyötyy koko työyhteisö. Hyvä vuorovaikutus on palkitsevaa ja se tukee tuloksellista työskentelyä.

Hyvässä vuorovaikutuksessa on kaksi keskeistä elementtiä

1) Työyhteisön saavutettavuus, eli että työntekijä pystyy osallistumaan työyhteisön sosiaaliseen
kulttuuriin.
2) Psykologisen turvallisuuden näkökulma, eli kokemus siitä, että minusta ja mielipiteistäni ollaan
kiinnostuneita.

Hyvän vuorovaikutuksen elementit ovat tärkeitä kaikkien työntekijöiden kannalta ja ne tukevat osatyökykyisen kiinnittymistä osaksi työyhteisöä.

Työyhteisölle tueksi valmennusta

Työyhteisön valmennuksessa lähityöyhteisö keskustelee monimuotoisuudesta omalla työpaikallaan. Me kaikki voimme olla joskus osatyökykyisiä. Voi olla kyse pitkältä sairaslomalta palaavasta henkilöstä, fyysisistä tai psyykkisistä tai muista rajoitteista. Olipa osatyökykyisyyden syy mikä tahansa, tulija voi olla aloitustilanteessa epävarma omista kyvyistään. Kokemus työelämästä voi olla vähäistä.

Työyhteisön vastaanottokyky onkin siksi oleellinen ja valmennuksella pyritään vahvistamaan sitä.  On tärkeää, että työkaverit tietävät, miten mahdollisia rajoitteita voi käytännössä huomioida. Lähityöyhteisölle kerrotaan osatyökykyisen työnkuvasta ja vastuista. Näin vältetään työyhteisössä mahdollisia väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä töiden organisoimisessa.

Osatyökykyisten kertovat omia kokemuksiaan

Iisisti töihin -hankkeen tuottama video on osa valmennusta ja auttaa pohtimaan, miten uuden tulijan liittäminen porukkaan onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisesta työskentelystä koko työyhteistyö voi muutenkin vahvistua.

Videolla kolme eri tavoin osatyökykyistä kertovat kokemuksiaan. Mukana on myös oppimisympäristökoordinaattorin näkökulma siitä, miten osatyökykyinen parhaiten otetaan vastaan työyhteisössä.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle