Työn aloittaminen

Tervetuloa töihin!

Osatyökykyisen työntekijän esimiestyötä ohjaa hyvä johtaminen. Työllistyvän aloittamista uudessa työssä koskee normaalin hyvän johtamisen elementit:

 • lähtökohtana sopiva työtehtävä
 • kerro etukäteen uudesta henkilöstä ja työnkuvasta työyhteisölle
 • nimeä työyhteisössä työpaikkaohjaaja
 • sovi työllistyvän kanssa työyhteisön informoinnista. Esimies voi esimerkiksi kertoa, että henkilön terveydentilan takia työssä tehdään järjestelyjä työaikaan tai työympäristöön
 • normaali hyvä perehdytys työpaikkaan ja työtehtävään sekä työkavereihin tutustuminen
 • huolehdi, että työtehtävään liittyvä viestintä on selkeää ja yhdenmukaista
 • otetaan uusi henkilö mukaan työpaikan kokouksiin, kahvitauoille ja virkistystapahtumiin huomioiden mahdolliset rajoitukset
 • tee säännöllisesti tilannearviointia yhdessä työllistyvän kanssa
 • työyhteisön normaali arjen vuorovaikutus on riittävää
 • sovi mahdolliset muutokset sovituissa työtehtävissä yhdessä työllistyvän kanssa
 • anna ja ota vastaan sekä positiivista että rakentavaa palautetta matalalla kynnyksellä etenkin työn aloitusvaiheessa
 • varaudu muutosten tekemiseen silloin, jos asiat eivät suju
 • päätä ennalta sovittuna ajankohtana työkokeilun/ työsuhteen jatkumisesta yhdessätyöntekijän kanssa
 • varaudu tarvittaessa työkokeilun tai työsuhteen hallittuun keskeyttämiseen, jos työ syystä tai toisesta ei sovellu työntekijälle. Käy nämäkin kokemukset työyhteisön kanssa rakentavasti lävitse

Työn aloittamisessa on tärkeää hyvä johtaminen, perehdytys, vuorovaikutus, psykologinen turvallisuus, ohjaaminen ja läsnäolo, säännölliset tilannearvito, muutosten tekeminen tarvittaessa ja jatkosuunnitelmat.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle