Rekryteringsprocess för partiellt arbetsföra personer

Utgågnspunkten är anpassad arbetsbeskrivning, fastställ kompetensprofilen och urvalskriterierna, kontakta sysselsättningstjänster, ordna studiebesök, intervjua och fatta beslut, informera och förbered arbetsgemenskapen: en lämplig person för ett lämpligt arbete.

 1. 1. Fastställ målen för rekryteringen

 • Till vem erbjuds arbete?
 • På vilka villkor inleds arbetet?
 • Vad är lönenivån och hur kan anställningsförhållandet fortsätta?

Gör en skriftlig beskrivning av den nya arbetsbeskrivningen och ansvarsområdet, vad man förväntar sig att arbetstagarens ska åstadkomma samt arbetstagarens dagliga uppgifter och skyldigheter. Bifoga också branschspecifik information enligt kollektivavtal.

 1. 2. Ta lärdom av stötestenar i samband med tidigare rekryteringar

Eventuella utmaningar kan vara till exempel:

 • långsam och besvärlig rekryteringsprocess
 • orimliga kravförteckningar
 • arbetsintervju som syftar till att hitta den fulländade arbetstagaren
 1. 3. Fastställ urvalskriterierna

Vilka färdigheter, vilken kompetens och erfarenhet behöver företaget för att fylla denna arbetsplats?

 1. 4. Kontakta arbetstränaren på ditt område

Arbetstränaren kan arbeta på TE-byrån, inom rehabiliterande arbetsverksamhet eller sysselsättningsprojekt. Be att arbetstränaren erbjuder lämpliga arbetssökande för företaget

 1. 5. Intervjua kandidaterna

Koncentrera dig på att identifiera de sökandes erfarenhet, kunskap, färdigheter och styrkor. Du kan be att TE-tjänsternas arbetstränare eller en arbetsförmågekoordinator är med vid intervjun. Diskutera tillsammans med den arbetssökande och TE-byrån eller någon annan arbetslivsexpert om eventuella behov av arbetsanpassning och stöd.

 1. 6. Fatta beslut om valet

Informera arbetsgemenskapen om valet.

Smidigt på jobb -framsida