Mångfald är en resurs

Med en mångfaldig arbetsgemenskap avses en arbetsplats, där ett mångfaldigt arbetsteam ses som en resurs som tillför mervärde i företagets verksamhet. Rekrytering av arbetstagare med olika bakgrund främjar mångfalden i arbetsgemenskapen.

Mångfald skapar en ännu positivare bild av arbetsgivaren

Personalens mångfald avspeglar mångfald i samhället och bland företagets kunder. På ett mångfaldigt företag beaktar man aktivt personer i olika åldrar, av olika kön, från olika kulturer, religioner och länder i personalpolitiken och arbetspraxis i vardagen. Även partiellt arbetsföra personer, personer med funktionsnedsättningar, personer som hör till sexuella minoriteter, personer med familj och personer utan familj tillför nya perspektiv i en mångfaldig arbetsgemenskap.

Genom att förbinda sig till verksamhetsmodeller som främjar mångfald kan företaget påverka sin arbetsgivarbild på ett positivt sätt. En positiv arbetsgivarbild har en direkt positiv effekt på affärsverksamhetens resultat. Vissa organisationer förutsätter också att samarbetspartnerna beaktar mångfalden.

Mångfaldig arbetsgemenskap: företagets värderingar, tillgänglighet i miljön, arbetsgemenskapen stödjer arbetstagare med olika bakgrund, behov av ekonomiskt och annat stöd utgör inte hinder och Kommunikation.
I en mångfaldig arbetsgemenskap

är miljön tillgänglig

 • rörlighet
 • ergonomi
 • hjälpmedel
 • säkerhet
 • tillgänglighet med hänsyn till sinnesfunktioner, t.ex. hörsel- och synskadade

Mångfaldens betydelse framkommer i företagets värderingar

 • positiv inställning till mångfald som en resurs
 • olika förmågor värdesätts
 • möjlighet att bli hörd

Den sociala miljön stödjer alla slags arbetstagare

 • kunskap, färdigheter och attityder i arbetsgemenskapen möter olika behov

Lyckad kommunikation

 • tillgång till kommunikation, tydlig kommunikation och multikanalkommunikation

Ekonomiska faktorer utgör inte hinder

 • assistent och hjälpmedel beaktas
 • kompensation av arbetsresor

Smidigt på jobb -framsida