Inleda arbetet

Välkommen till arbetet!

Gott ledarskap styr chefsarbetet gällande den partiellt arbetsföra arbetstagaren. Normala element för gott ledarskap ingår när den nya arbetstagaren börjar i sitt nya arbete:

 • utgångspunkten är lämpliga arbetsuppgifter
 • berätta i förväg för arbetsgemenskapen om den nya personen och arbetsbeskrivningen
 • utse en arbetsplatshandledare i arbetsgemenskapen
 • kom överens med den nya arbetstagaren om informationen till arbetsgemenskapen. Chefen kan till exempel berätta att man på grund av personens hälsotillstånd gör arbetstids- eller arbetsmiljöarrangemang i arbetet.
 • god normal introduktion på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna samt att den nya får lära känna arbetskamraterna
 • se till att den kommunikation som rör arbetsuppgifterna är tydlig och enhetlig
 • ta med den nya arbetstagaren på arbetsplatsens möten, kaffepauser och rekreationsevenemang med hänsyn till eventuella begränsningar
 • gör regelbundna situationsbedömningar tillsammans med den nya arbetstagaren
 • arbetsgemenskapens normala växelverkan i vardagen är tillräcklig
 • avtala om eventuella ändringar i överenskomna arbetsuppgifter tillsammans med den nya arbetstagaren
 • ge och ta emot både positiv och uppbyggande respons med låg tröskel särskilt i arbetets inledningsskede
 • förbered ändringar om arbetet inte löper
 • besluta i förväg tillsammans med arbetstagaren om avtalad tid för arbetsprövning/fortsatt anställning
 • förbered dig vid behov på att kontrollerat avbryta arbetsprövningen eller anställningsförhållandet, om arbetet av en eller annan orsak inte lämpar sig för arbetstagaren. Gå igenom även dessa erfarenheter tillsammans med arbetsgemenskapen på ett uppbyggande sätt.

Gott ledarskap, Introduktion, Växelverkan, Psykologisk trygghet, Handledning och närvaro, Regelbundna situationsbedömningar, Genomförande av ändringar, Fortsatta planer: En ny arbetstagare i huset.

Smidigt på jobb -framsida