Simidgt på jobb -handbok -logotyp.

Smidigt på jobb – handbok för sysselsättning av partiellt arbetsföra genom arbetsanpassning

I denna handbok fokuserar vi särskilt på smidig rekrytering av partiellt arbetsföra personer och att dra nytta av arbetskraftspotentialen. En partiellt arbetsför person har inte förlorat hela sin arbetsförmåga, utan förmågan att utföra arbete beror på arbetet och dess krav. Personen kan utföra arbete när arbetsuppgiften och arbetsförmågan är i balans. Handboken riktar sig särskilt till arbetsgivare och utvecklare av arbetsgemenskaper samt rekryterare.