Osatyökykyisen rekrytointiprosessi

1. Määrittele rekrytoinnin tavoitteet

  • Kenelle töitä tarjotaan?
  • Millä ehdoilla työ alkaa?
  • Mikä on palkkataso ja miten työsuhde voi edetä?

Tee kirjallinen kuvaus uudesta tehtäväkuvasta ja vastuualueesta, mitä työntekijän odotetaan saavan aikaan ja mitkä ovat hänen päivittäiset tehtävänsä ja velvollisuutensa. Liitä kuvaukseen myös alakohtaisesti TES:n mukaiset tiedot.

2. Ota opiksi aikaisemmista rekrytointiin liittyvistä kompastuskivistä

Mahdollisia haasteita voi olla esimerkiksi:

  • hidas ja hankala rekrytointiprosessi
  • kohtuuttomat vaatimuslistaukset
  • täydellistä työntekijää etsivä työhaastattelu

3. Määrittele valintakriteerit

Minkälaisia taitoja, osaamista ja kokemusta yritys tarvitsee kyseisen paikan täyttämiseksi?

4. Ota yhteyttä alueesi työvalmentajaan

Työvalmentaja voi toimia TE-toimistossa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai työllistämishankkeissa. Pyydä häntä tarjoamaan yritykselle sopivia työnhakijoita.

5. Haastattele ehdokkaat

Keskity hakijoiden kokemuksen, osaamisen, taitojen ja vahvuuksien tunnistamiseen. Voit pyytää TE-palveluiden työvalmentajan tai työkykykoordinaattorin haastatteluun mukaan. Keskustele yhdessä työnhakijan ja TE-toimiston tai muun työelämäasiantuntijan kanssa mahdollisista työn mukauttamistarpeista ja tuista.

6. Tee päätös valinnasta.

Tiedota valinnasta työyhteisölle.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle