Monimuotoisuus voimavarana

Monimuotoisella työyhteisöllä tarkoitetaan työpaikkaa, jossa moninainen työntekijäjoukko nähdään yrityksen toimintaan lisäarvoa tuovana voimavarana. Taustoiltaan erilaisten työntekijöiden rekrytoiminen edistää monimuotoisuutta työyhteisössä.

Monimuotoisuudella kohti entistä myönteisempää työnantajakuvaa

Henkilöstön monimuotoisuus heijastelee yhteiskunnan ja yrityksen asiakkaiden moninaisuutta. Monimuotoisen yrityksen henkilöstöpolitiikassa ja arjen toimintatavoissa huomioidaan aktiivisesti eri- ikäiset, eri sukupuolia edustavat, eri kulttuureista, uskonnoista ja maista tulevat henkilöt. Myös osatyökykyiset, vammaiset, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, perheelliset ja perheettömät henkilöt tuovat uutta näkemystä monimuotoiseen työyhteisöön.

Sitoutumalla monimuotoisuutta edistäviin toimintamalleihin yritys voi vaikuttaa työnantajakuvaansa myönteisesti. Myönteisellä työnantajakuvalla on suora positiivinen vaikutus liiketoiminnan tulokseen. Jotkut organisaatiot edellyttävätkin kumppaneiltaan monimuotoisuuden noudattamista.

Monimuotoisuutta tukevassa työyhteisössä

Ympäristö on esteetön

 • liikkuminen
 • ergonomia
 • apuvälineet
 • turvallisuus
 • aistiesteettömyys esim. kuulo- ja näkövammat

Yrityksen arvoissa näkyy erilaisuuden merkitys

 • monimuotoisuuden arvostaminen voimavarana
 • kykyjen arvostus
 • kuulluksi tuleminen

Sosiaalinen ympäristö tukee kaikenlaisia työntekijöitä

 • työyhteisön tiedot, taidot ja asenteet erilaisia tarpeita kohtaan

Viestintä onnistuu

 • tiedonsaanti, viestinnän selkeys ja monikanavaisuus

Taloudelliset seikat eivät aseta esteitä

 • avustajan ja apuvälineiden huomiointi
 • työmatkojen kompensointi

Iisisti töihin -oppaan etusivulle